Διεύθυνση Λεωφόρος Στρατού 2
546 40, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο (+30) 2310 889830 Φαξ (+30) 2310 853078 E-mail info@ekbmm.gr
projects@ekbmm.gr
© 2010 ΕΚΒΜΜ

Προγράμματα

Έργα αναστήλωσης, συντήρησης και ανάδειξης μνημείων / Οργάνωση εκθέσεων

Συντήρηση τοιχογραφιών στο ναό του Αγίου Γεωργίου στο Runovic (2010 - 2012)

Με τη στήριξη του Συμβουλίου της Ευρώπης το ΕΚΒΜΜ ξεκίνησε το 2010 και συνεχίζει εργασίες συντήρησης των τοιχογραφιών του ναού του Αγίου Γεωργίου στο Runovic, στην περιοχή της Πριζρένης, βάσει μελέτης την οποία έχει εκπoνήσει το ίδιο.