Διεύθυνση Λεωφόρος Στρατού 2
546 40, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο (+30) 2310 889830 Φαξ (+30) 2310 853078 E-mail info@ekbmm.gr
projects@ekbmm.gr
© 2010 ΕΚΒΜΜ

Προγράμματα

Έργα αναστήλωσης, συντήρησης και ανάδειξης μνημείων / Οργάνωση εκθέσεων

Πρόγραμμα ερευνητικών εργασιών στο καθολικό της Μονής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Treskavac

Το ΕΚΒΜΜ προσέφερε τεχνογνωσία για τη συντήρηση του καθολικού της Μονής της Κοίμησης της Θεοτόκου στο Treskavac, με την αποστολή ειδικών και τη διενέργεια διερευνητικών εργασιών. Το μνημείο αυτό περιλαμβάνεται και στο ευρύτερο πρόγραμμα του ΕΚΒΜΜ «Βυζαντινά Μνημεία και Παγκόσμια Κληρονομιά».