Διεύθυνση Λεωφόρος Στρατού 2
546 40, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο (+30) 2310 889830 Φαξ (+30) 2310 853078 E-mail info@ekbmm.gr
projects@ekbmm.gr
© 2010 ΕΚΒΜΜ

Προγράμματα

Έργα αναστήλωσης, συντήρησης και ανάδειξης μνημείων / Οργάνωση εκθέσεων

Αναστήλωση και αποκατάσταση του ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου στο χωριό Ζερβάτι Αργυροκάστρου (2002-2006)

Ο μεταβυζαντινός ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου στο Ζερβάτι αναστηλώθηκε με δαπάνη και επίβλεψη του ΕΚΒΜΜ και με απασχόληση στο έργο εντόπιου εργατοτεχνικού προσωπικού. Επίσης, συντηρήθηκαν οι τοιχογραφίες, το τέμπλο και οι εικόνες του ναού. Οι εργασίες διήρκησαν από το 2003 έως και το 2008.