Διεύθυνση Λεωφόρος Στρατού 2
546 40, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο (+30) 2310 889830 Φαξ (+30) 2310 853078 E-mail info@ekbmm.gr
projects@ekbmm.gr
© 2010 ΕΚΒΜΜ

Συμπόσια-Συνέδρια

Συμμετοχές σε διεθνείς οργανισμούς και αποστολές / Συνέδρια

Συμμετοχή σε ομάδα εμπειρογνώμων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των βυζαντινών μνημείων του Κοσόβου και διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για την αποκατάστασή τους

Το ΕΚΒΜΜ έδειξε ενδιαφέρον για τους βυζαντινούς ναούς και τις μονές του Κοσόβου, μνημεία που επλήγησαν σοβαρά κατά τον πόλεμο στην περιοχή αλλά και μετά από αυτόν.

Ειδικοί επιστήμονες τέθηκαν από το ΕΚΒΜΜ στη διάθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης και πραγματοποίησαν επιτόπου αποστολές, με σκοπό την αξιολόγηση των ζημιών που υπέστησαν τα μεσαιωνικά μνημεία του Κοσόβου γενικότερα και την εξεύρεση λύσεων για την αποκατάστασή τους.

Το 2007, το ΕΚΒΜΜ διοργάνωσε επιμορφωτικό σεμινάριο (training course) για την αποκατάσταση των βυζαντινών μνημείων του Κοσόβου, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Το σεμινάριο έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και την 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και διήρκησε από την 11η  μέχρι και τη 15η Νοεμβρίου του 2007. Για το σκοπό αυτό ήλθε  στη Θεσσαλονίκη από το Κόσοβο ομάδα επιστημόνων και τεχνικών και από τις δύο εθνότητες, που ασχολούνται με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Στο σεμινάριο συνεργάτες του ΕΚΒΜΜ (καθηγητές της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στελέχη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας) ανέπτυξαν θέματα σχετικά με την προστασία, αναστήλωση, συντήρηση, αποκατάσταση και αναβίωση των βυζαντινών μνημείων. Ακολούθησαν επισκέψεις εργασίας σε βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής όπου εκτελούνταν αναστηλωτικές εργασίες.  Το σεμινάριο έληξε με την παρουσίαση των τελικών συμπερασμάτων και αρχών για τον τρόπο αποκατάστασης  των μνημείων του Κοσόβου.