Διεύθυνση Λεωφόρος Στρατού 2
546 40, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο (+30) 2310 889830 Φαξ (+30) 2310 853078 E-mail info@ekbmm.gr
projects@ekbmm.gr
© 2010 ΕΚΒΜΜ

Εκδόσεις

Δελτία

Δελτίον 3

Δελτίον ΕΚΒΜΜ 3, 2002. Περιέχει τα πρακτικά του συνεδρίου "Βυζαντινά Μνημεία και Παγκόσμια Κληρονομιά"