Διεύθυνση Λεωφόρος Στρατού 2
546 40, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο (+30) 2310 889830 Φαξ (+30) 2310 853078 E-mail info@ekbmm.gr
projects@ekbmm.gr
© 2010 ΕΚΒΜΜ

Νέα

 • Δελτίο Τύπου “Mo.Na.: Monuments in Nature: A creative Co-existence.”Φόρουμ στην Κωνσταντινούπολη:«Οικουμενικές Πρωτοβουλίες για την Προστασία Μνημείου και Φύσης» 30/8/2021 Δελτία Τύπου

  Δελτίο Τύπου


  Περισσότερα
 • Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμών, αναθέσεων καιπροσλήψεων 6/8/2021 Διαγωνισμοί

  Στο πλαίσιο της διαδικασίας για την πρόσληψη προσωπικού ΠΕ Ι.Δ.Ο.Χ., για τις ανάγκες του έργου Traditional Touch to the Preservation of Wooden Heritage: Master Hands-Young Brains Cooperation Project. (Acronym: Young Masters) με την υπ. Αριθ. 976/26.7. 2021(ΑΔΑ: ΩΓΤΑ469ΗΘ9-3ΔΨ) προκήρυξη, το Δ.Σ. του ΕΚΒΜΜ στην 10η - 06/08/2021 Συνεδρίασή του ενέκρινε το πρακτικό της από 05/08/2021 συνεδρίασης των μελών της επιτροπής διαγωνισμών, αναθέσεων και προσλήψεων του ΕΚΒΜΜ και τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων για μία (1) θέση Ι.Δ.Ο.Χ. Οικονομολόγου ΠΕ, που επισυνάπτεται στο παρόν.


  Περισσότερα
 • Προκήρυξη μιας θεσης ΙΔΟΧ ΠΕ Οικονομικού 26/7/2021 Διαγωνισμοί

  Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων προκηρύσει την πρόσληψη ενός ΙΔΟΧ ΠΕ Οικονομικού  για την υλοποίηση του έργου Traditional Touch to the Preservation of Wooden Heritage: Master Hands-Young Brains Cooperation Project. (Acronym: Young Masters) του ΕΚΒΜΜ, που έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα TR2016/DG/03/A2-03- Common Cultural Heritage: Preservation and dialogue between Turkey and the EU–II (CCH-II) Grant Scheme.


  Περισσότερα
 • Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμών, αναθέσεων και προσλήψεων 15/7/2021 Διαγωνισμοί

  Στο πλαίσιο της διαδικασίας για την πρόσληψη προσωπικού ΠΕ Ι.Δ.Ο.Χ., για τις ανάγκες του έργου Traditional Touch to the Preservation of Wooden Heritage: Master Hands-Young Brains Cooperation Project. (Acronym: Young Masters) με την υπ. Αριθ. 816/1.7. 2021(ΑΔΑ: 9ΗΓΒ469ΗΘ9-2Π) προκήρυξη, το Δ.Σ. του ΕΚΒΜΜ στην 8η/15-07-2019 Συνεδρίασή του ενέκρινε το πρακτικό της από 15/07/2021 συνεδρίασης των μελών της επιτροπής διαγωνισμών, αναθέσεων και προσλήψεων του ΕΚΒΜΜ και τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων για μία (1) θέση Ι.Δ.Ο.Χ. Οικονομολόγου ΠΕ, που επισυνάπτεται στο παρόν.


  Περισσότερα
 • ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Β.Μ.Μ.«ΣΥΡΙΑ ΔΕ, ΜΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ» 14/7/2021 Δελτία Τύπου

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


  Περισσότερα
 • ΔΙΕΘΝΕΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ “Mo.Na.: Monuments in Nature: A creative Co-existence.” 5/7/2021 Δελτία Τύπου

  Δελτίο Τύπου


  Περισσότερα
 • Προκήρυξη μίας θεσης ΙΔΟΧ ΠΕ Οικονομικού 1/7/2021 Διαγωνισμοί

  Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων προκηρύσει την πρόσληψη ενός ΙΔΟΧ ΠΕ Οικονομικού  για την υλοποίηση του έργου Traditional Touch to the Preservation of Wooden Heritage: Master Hands-Young Brains Cooperation Project. (Acronym: Young Masters) του ΕΚΒΜΜ, που έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα TR2016/DG/03/A2-03- Common Cultural Heritage: Preservation and dialogue between Turkey and the EU–II (CCH-II) Grant Scheme.


  Περισσότερα
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ «Η ΦΥΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ» 25/6/2021 Δελτία Τύπου

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


  Περισσότερα