Διεύθυνση Λεωφόρος Στρατού 2
546 40, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο (+30) 2310 889830 Φαξ (+30) 2310 853078 E-mail info@ekbmm.gr
projects@ekbmm.gr
© 2010 ΕΚΒΜΜ

Συμπόσια-Συνέδρια

Διαλέξεις

Διαλέξεις

Πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 6 Φεβρουαρίου 2007, μετά από πρόσκληση του ΕΚΒΜΜ, διάλεξη του καθηγητή κ. A. Buko, Διευθυντού του Τμήματος Πρώιμης Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο Ινστιτούτο Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας, με θέμα «Between the Byzantine and West Roman Worlds: Chelm and Stolpie in south eastern Poland».