Διεύθυνση Λεωφόρος Στρατού 2
546 40, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο (+30) 2310 889830 Φαξ (+30) 2310 853078 E-mail info@ekbmm.gr
projects@ekbmm.gr
© 2010 ΕΚΒΜΜ

Προγράμματα

Ευρωπαϊκά προγράμματα

Third Photographic Exhibition “Medieval Ports in the Maritime Routes of the East. North Aegean, Black Sea, Caspian Sea”

Odessa, Ukraine, September – October 2013

The Branch of the Hellenic Foundation for Culture in Odessa will be hosting the exhibition until October 31st, 2013. It is anticipated that afterwards the exhibition will travel to the Crimea where it will be displayed until the end of this project, December 31st.