Διεύθυνση Λεωφόρος Στρατού 2
546 40, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο (+30) 2310 889830 Φαξ (+30) 2310 853078 E-mail info@ekbmm.gr
projects@ekbmm.gr
© 2010 ΕΚΒΜΜ

Προγράμματα

Ευρωπαϊκά προγράμματα

ΕΚΘΕΣΗΣ "ΟΛΚΑΣ" ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

Η Δημοτική Καπναποθήκη Καβάλας φιλοξενεί την Έκθεση:«Μεσαιωνικά λιμάνια-σταθμοί στους θαλάσσιους δρόμους της Ανατολής: Βόρειο Αιγαίο, Μαύρη Θάλασσα, Κασπία Θάλασσα». Η έκθεση θα παρουσιάζεται στο κοινό από τις 12 έως τις 26 Νοεμβρίου 2013.