Διεύθυνση Λεωφόρος Στρατού 2
546 40, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο (+30) 2310 889830 Φαξ (+30) 2310 853078 E-mail info@ekbmm.gr
projects@ekbmm.gr
© 2010 ΕΚΒΜΜ

Προγράμματα

Διεθνείς Συνδιασκέψεις

Βυζαντινά Μνημεία και παγκόσμια κληρονομιά, 2003

Διοργάνωση της 2ης Διεθνούς Συνδιάσκεψης χωρών – μελών της UNESCO υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNESCO και εργαστηρίου με θέμα: “Βυζαντινά Μνημεία και Παγκόσμια Κληρονομιά II”. Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής της Συνδιάσκεψης ήταν ο καθηγητής Νίκος Ζίας. (Θεσσαλονίκη, 3 – 5/10/2003)