Διεύθυνση Λεωφόρος Στρατού 2
546 40, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο (+30) 2310 889830 Φαξ (+30) 2310 853078 E-mail info@ekbmm.gr
projects@ekbmm.gr
© 2010 ΕΚΒΜΜ

Προγράμματα

Διεθνείς Συνδιασκέψεις

Βυζαντινά Μνημεία και παγκόσμια κληρονομιά, 2001

Διοργάνωση της 1ης Διεθνούς Συνδιάσκεψης υπό την αιγίδα της UNESCO με τίτλο "Βυζαντινά Μνημεία και παγκόσμια κληρονομιά" με συμμετοχή 16 χωρών-μελών της Unesco, όπου διασώζονται βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία. Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής της Συνδιάσκεψης ήταν ο καθηγητής Νίκος Ζίας (Θεσσαλονίκη, 26 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2001). Στόχος ήταν ο συντονισμός των ενεργειών για την προστασία και ανάδειξη του ιστορικού χαρακτήρα και την ενίσχυση του ρόλου των βυζαντινών μνημείων στη σημερινή κοινωνία. Επιζητήθηκε επίσης, η προβολή του ρόλου της UNESCO στο συντονισμό αυτών των ενεργειών και η συνεισφορά της στην επιστημονική συνεργασία των χωρών μελών της.