Διεύθυνση Λεωφόρος Στρατού 2
546 40, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο (+30) 2310 889830 Φαξ (+30) 2310 853078 E-mail info@ekbmm.gr
projects@ekbmm.gr
© 2010 ΕΚΒΜΜ

Προγράμματα

Διεθνείς Συνδιασκέψεις

Συντονισμός για το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αποκατάστασης της Αρχιτεκτονικής και Αρχαιολογικής Κληρονομιάς, 2004

Διοργάνωση στο ΕΚΒΜΜ της 2ης συνάντησης Συντονισμού για το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αποκατάστασης της Αρχιτεκτονικής και Αρχαιολογικής Κληρονομιάς, που είναι μια πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση για την Παιδεία και τον Πολιτισμό),  στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος για την Πολιτιστική και Φυσική Κληρονομιά στην Ν.Α. Ευρώπη, προκειμένου να οργανωθεί μία προκαταρκτική εκτίμηση των μελετών αποκατάστασης μνημείων από κάθε χώρα που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της 2ης Διεθνούς Συνδιάσκεψης.  Επικεφαλής του σχεδίου ορίστηκαν τρεις διεθνείς εμπειρογνώμονες που διόρισε το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή : John Bold, Daniel Drocourt και ο (†) καθηγητής Γεώργιος Λάββας (μέλος του Δ.Σ. του ΕΚΒΜΜ) . Συμμετείχαν και φορείς από τα ακόλουθα κράτη : Αλβανία, Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Π.Γ.Δ.Μ., Σερβία-Μαυροβούνιο, Ρουμανία (21 – 24/04/2004)