Διεύθυνση Λεωφόρος Στρατού 2
546 40, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο (+30) 2310 889830 Φαξ (+30) 2310 853078 E-mail info@ekbmm.gr
projects@ekbmm.gr
© 2010 ΕΚΒΜΜ

Εκδόσεις

Βιβλία

Εικόνες από τις Θρακικές ακτές του Εύξεινου Πόντου στη Βουλγαρία

Επιστημονική επιμέλεια: Αναστασία Τούρτα

Κατάλογος έκθεσης, Συνέκδοση: Καπόν και ΕΚΒΜΜ, 2012