Διεύθυνση Λεωφόρος Στρατού 2
546 40, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο (+30) 2310 889830 Φαξ (+30) 2310 853078 E-mail info@ekbmm.gr
projects@ekbmm.gr
© 2010 ΕΚΒΜΜ

Εκδόσεις

Βιβλία

 • book Μο.Νa: Monuments in Naure: A Creative Co-existence Βιβλία Η παρούσα έκδοση, πρωτοβουλία του ΕΚΒΜΜ,  αποτελεί έναν οδηγό του αρχαιολογικού και περιβαλλοντικού- χερσαίου και θ...
  Περισσότερα
 • book City Ports from the Aegean to the Black Sea. Medieval - Modern Networks. Editors Flora Karagianni - Ufuk Kocabas Βιβλία Procedings of the International Symposium, 22-29 August 2015.  
  Περισσότερα

 • book Ωδή στη θάλασσα // Ode to the sea Επιμέλεια: Φλώρα Καραγιάννη Βιβλία Κατάλογος έκθεσης. Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά 21 Αυγούστου - 31 Οκτωβρίου 2015
  Περισσότερα
 • book Ολκάς ΙΙ. Ταξιδεύοντας από και προς το Βυζάντιο. Μεσαιωνικά λιμάνια από τον Εύξεινο Πόντο στην Ανατο... Επιμέλεια έκδοσης: Χ. Χοτζάκογλου, Φ. Καραγιάννη Βιβλία Κατάλογος έκθεσης
  Περισσότερα

 • book 40 Medieval City -Ports in North Aegean and the Black Sea. A cultural Guide. Edited by Flora Karagianni Βιβλία
  Περισσότερα
 • book Medieval Ports in North Aegean and the Black Sea Edited by Flora Karagianni Βιβλία Proceedings of the International Symposium. Thessalonike, 4-6 December 2013
  Περισσότερα

 • book Εικόνες από τις Θρακικές ακτές του Εύξεινου Πόντου στη Βουλγαρία Επιστημονική επιμέλεια: Αναστασία Τούρτα Βιβλία Κατάλογος έκθεσης, Συνέκδοση: Καπόν και ΕΚΒΜΜ, 2012
  Περισσότερα
 • book Αρχιτεκτονική ως Εικόνα. Πρόσληψη και αναπαράσταση της αρχιτεκτονικής στη βυζαντινή τέχνη. Επιμέλεια: Ε.Χατζητρύφωνος - S.Ćurčić Βιβλία Κατάλογος έκθεσης, Έκδοση: ΕΚΒΜΜ
  Περισσότερα