Διεύθυνση Λεωφόρος Στρατού 2
546 40, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο (+30) 2310 889830 Φαξ (+30) 2310 853078 E-mail info@ekbmm.gr
projects@ekbmm.gr
© 2010 ΕΚΒΜΜ

Διοίκηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα παρακάτω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη:


Ναταλία Πούλου, Καθηγήτρια  Βυζαντινής  Αρχαιολογίας  του  Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ, Πρόεδρος


Αθανάσιος Σέμογλου, Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ, Αναπληρωτής της Προέδρου


Γεώργιος Α. Πανέτσος, Καθηγητής  Αρχιτεκτονικού  και  Αστικού Σχεδιασμού,  Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, τακτικό μέλος


Αναστάσιος Τάντσης, Επίκουρος Καθηγητής Βυζαντινής  Αρχαιολογίας  του Τμήματος  Ιστορίας  και  Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ., αναπληρωματικό μέλος


Μαρία Λεοντσίνη, Κύρια Ερευνήτρια, Τομέας Βυζαντινών Ερευνών, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ), τακτικό μέλος.


Ελένη Γκίνη - Τσοφοπούλου, Επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων ΥΠ.ΠΟ.Α., αναπληρωματικό μέλος


Ιουλία Παπαγεωργίου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Προϊσταμένη του Τμήματος Εποπτείας Ελληνικών και Αλλοδαπών Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Συντονισμού Θεμάτων Διεθνών Συνεργασιών και Οργανισμών της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, ΥΠ.ΠΟ.Α., τακτικό μέλος


Παναγιώτα Φουντά, Προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Έργων της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, ΥΠ.ΠΟ.Α., αναπληρωματικό μέλος


Θεμιστοκλής Βλαχούλης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, ΥΠ.ΠΟ.Α., τακτικό μέλος


Μαρία Μερτζάνη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συντήρησης  Αρχαίων και Νεοτέρων Μνημείων, ΥΠ.ΠΟ.Α., αναπληρωματικό μέλος


Βασιλική Παπαγεωργίου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών, ΥΠ.ΠΟ.Α., τακτικό μέλος


Καραμπερίδη Αργυρώ, Προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, ΥΠ.ΠΟ.Α., αναπληρωματικό μέλος


Ευγενία Μπεντερμάχερ – Γερούση, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων του ΥΠΠΟΑ, τακτικό μέλος


Γεώργιος Σκιαδαρέσης, Προϊστάμενος του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, ΥΠ.ΠΟ.Α., αναπληρωματικό μέλοςΔιευθύντρια του ΕΚΒΜΜ είναι η Δρ. Φλώρα Καραγιάννη